Arnhem & Nijmegen T. +31 (0)26 76 76 292 E. info@plushome.nl Rietgrachtstraat 121 6828 KC Arnhem
Utrecht T. +31 (0)30 72 10 872 E. info@utrecht.plushome.nl Europalaan 2 3526 KS Utrecht

Gezinsbegeleiding

Ouderschap kan een dankbare en plezierige ervaring zijn, maar soms is het ook veeleisend, frustrerend en vermoeiend. Opvoeden doet iedereen op zijn eigen manier. Elke ouder bepaalt zelf welke waarden en vaardigheden hij belangrijk vindt voor zijn kinderen. Het is belangrijk dat ouders bepalen wat gewenst gedrag is en een eigen aanpak ontwikkelen om met ongewenst gedrag om te gaan.

Kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling hebben dezelfde behoeften als andere kinderen, maar ze hebben extra ondersteuning en mogelijkheden nodig om hun vaardigheden te kunnen ontwikkelen. Er bestaat niet één juiste manier om een goede ouder of verzorger te zijn. De uitdaging voor alle ouders is om gezonde, evenwichtige kinderen op te voeden in een liefdevolle en stabiele omgeving.

Onze ambulante gezinsbegeleiders richten zich op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die lichte tot zware problemen ervaren. Het doel van onze gezinsbegeleiding is dat de thuissituatie voor elk gezinslid fijner wordt, kinderen thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen.

 

Wat doet een gezinsbegeleider?

Door middel van de Triple P methode helpen we ouders hun opvoedvaardigheden te vergroten en een positieve relatie met hun kinderen te ontwikkelen. Triple P is een laagdrempelig en volledig programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen en/of te veranderen door het aanleren van opvoedvaardigheden. Deze methode is zowel toepasbaar op lichte opvoedondersteuning tot hulp bij ernstige opvoedproblemen.

Door middel van deze aanpak leren ouders een positieve opvoedstijl eigen te maken, beter om te gaan met moeilijk gedrag van kinderen en een betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties.

 

Intensieve ambulante gezinsbehandeling

Onze aanpak is een gezinsgerichte aanpak waarbij elk gezinslid aan bod komt. We maken één gezinsplan en ondersteunen totdat de opvoedende ouder(s) weer meer regie heeft in zijn gezin. We bieden ambulante gezinsbegeleiding en behandeling in de thuissituatie.

Deze thuissituatie voorziet in de minimale basiszorg, waarbij sprake is van adequate fysieke, psychische en affectieve omstandigheden voor de kinderen en die daarmee ook voldoende veilig is.

 

Start gezinsbegeleiding

De gezinsbegeleiding begint bij een intake waarbij we samen met het gezin en eventuele andere betrokkenen luisteren naar jullie verhaal. Vaak is er een wijkcoach van de gemeente of een voogd betrokken die al met jullie gezin heeft gekeken op welke gebieden Plushome kan ondersteunen.  Om succesvol aan de slag te kunnen gaan met jullie doelen is het belangrijk dat er een bepaalde klik en vertrouwen is daarom kijken we altijd naar de beste match.

Wanneer wij ambulante gezinsbegeleiding gaan bieden komen we eerst in de  thuissituatie om te kijken hoe het er precies aan toe gaat. Op basis daarvan stellen we een plan op. Een plan dat afgesteld is op de behoeften van het gehele gezin. Samen kijken we naar de hoeveelheid hulp bij opvoeden die er precies nodig is. Indien een kind onder toezicht staat zal de toezichthoudende organisatie ook aanwezig zijn bij de intake.

 

De meeste begeleiding die we bieden is geplande begeleiding. Jullie spreken samen met de ambulante gezinsbegeleider af wanneer dit plaatsvindt. Ook op kantoor staan we voor jullie klaar als er buiten de geplande afspraken acuut hulp gewenst is. Voor gezinnen met een complexe hulpvraag hebben we een bereikbaarheidsdienst die ook in de avonduren en de nacht te bereiken is.

 

Tanja Wels - Ambulant begeleider jeugd

"In het leven kun je heel wat worden maar nooit meer zijn dan jezelf."

Floor Peters - Gezinscoach

“Echt naast iemand gaan staan, het zelfvertrouwen vergroten en die persoon dan zien groeien; dat vind ik het allermooiste aan mijn werk!”

Lotte Bakker - Orthopedagoog

"Al kunnen we de richting van de wind niet veranderen, we kunnen samen kijken hoe de zeilen aan te passen om de gewenste bestemming te bereiken".

Aranka Junte - Begeleider Jeugd & Gezin

"Pas wanneer je luistert om te begrijpen, in plaats van te luisteren om te reageren, ontstaat er echt contact."

Heleen van Hassel - Coördinator jeugd & gezin

“Midden tussen de moeilijkheden zijn er kansen en oplossingen te vinden.”

Maud van de Worp - Muziektherapeut

“De kracht van muziektherapie: passend bij elke stemming.”

Yvette Weeda - Orthopedagoog

"Als je het eindpunt weet, dan kun je een route uitstippelen om daar te komen."

Contact

Contact opnemen met Plushome

Regio Arnhem & Nijmegen

Adres

Rietgrachtstraat 121
6828 KC Arnhem

Maandag tot vrijdag 8:00 tot 18:00

Regio Utrecht

Adres

Europalaan 2
3526 KS Utrecht

Werktijden

Maandag tot vrijdag 8:00 tot 18:00