Arnhem & Nijmegen T. +31 (0)26 76 76 292 E. info@plushome.nl Rietgrachtstraat 121 6828 KC Arnhem
Utrecht T. +31 (0)30 72 10 872 E. info@utrecht.plushome.nl Europalaan 2 3526 KS Utrecht

Kwaliteitsbeeld

Plushome heeft over het jaar 2023 geen kwaliteitsrapport gemaakt. De reikwijdte van het Kwaliteitskompas (waar dit een onderdeel van is) gaat op dit moment alleen over het leveren van Wlz zorg in een VPT (Volledig Pakket Thuis) of in PBG (Persoonsgebonden budget). Plushome levert vooral in MPT (Modulair Pakket Thuis, Wmo en Jeugdwet). Dit is nog niet opgenomen in het kompas.

Je zult je misschien afvragen waarom we niet een rapport hebben geschreven. Het geeft tenslotte inzicht in de organisatie. Dat klopt. Hieronder kun je dan ook het rapport over 2022 inzien. De inhoud daarvan klopt nog steeds, aangezien we de bedrijfsvoering niet elk jaar drastisch veranderen. Wel verbeteren we elk jaar.

In het rapport van 2022 kun je zien  wat we doen om onze ondersteuning zo goed en veilig mogelijk uit te voeren. We leggen uit wat we doen met klachten en onveilige situaties en laten zien dat we daar als organisatie van leren. Ook laten we tevredenheid zien van jou maar ook van de begeleiders. Bij de tevredenheid hoort ook ontevredenheid. Met die ontevredenheid gaan we aan de slag. Ook dat laten we zien in het rapport.