Arnhem & Nijmegen T. +31 (0)26 76 76 292 E. info@plushome.nl Rietgrachtstraat 121 6828 KC Arnhem
Utrecht T. +31 (0)30 72 10 872 E. info@utrecht.plushome.nl Europalaan 2 3526 KS Utrecht

Ambulante begeleiding

Met ambulante begeleiding ondersteunen we zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. Het kan iedereen overkomen, dat er iets in het leven niet zo loopt als je zelf graag zou willen.  Je hebt bijvoorbeeld financiële problemen omdat je jouw baan bent verloren, of je kunt doordat je kenmerken van ADHD hebt, je dag structuur niet op orde krijgen. Dan is het fijn als er mensen zijn die je hierbij ondersteunen. Plushome biedt deze ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding.

 

Op deze pagina:

 

De missie van Plushome

Onze missie is mensen te begeleiden naar een zelfstandig en vervuld leven. We vinden dat iedereen recht heeft op het zelfstandig kunnen vormgeven van je leven en vervulling te ervaren in datgene wat je doet. Voor iedereen ziet zelfstandigheid er anders uit en vervulling halen we allemaal uit verschillende dingen. Daarom onderzoeken we met jou, wat dit voor jou is, dat is ons uitgangspunt.

We hebben ons gespecialiseerd in meervoudige, complexe hulpvragen maar ook met enkelvoudige hulpvragen kunnen wij goed uit de voeten. In onze ambulante begeleiding werken we methodisch en maken onder andere gebruik van empowerment en de oplossingsgerichte aanpak. Dat betekent dat we geloven dat je door het versterken van je oplossend vermogen en door te vertrouwen op je veerkracht, je in staat bent de regie terug te krijgen en je weer verantwoordelijkheid kunt dragen over alle gebieden in je leven.

 

Plushome biedt begeleiding in: Ambulante begeleiding Nijmegen | Ambulante begeleiding Utrecht | Ambulante begeleiding Arnhem

Veel gestelde vragen:

Wat is ambulante begeleiding?

‘Ambulant’ betekent dat het niet plaatsgebonden is. Ambulante begeleiding betekent meestal dat je begeleiding krijgt in jouw thuissituatie. Deze begeleiding kan ook op andere plekken plaatsvinden, bijvoorbeeld buiten of op een kantoor. Wat ambulante begeleiding precies inhoud is lastig te omschrijven. Het is een breed begrip want dit betekend voor iedereen iets anders. In de praktijk zien we veel dat een ambulant begeleider wekelijks bij mensen op bezoek gaat om doelen die men zelf gesteld heeft samen op te pakken. Je kunt bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij het ordenen van jouw dagstructuur of gesprekken voeren om jouw geestelijke gezondheid te verbeteren.

 

Wat valt er onder ambulante begeleiding?

Je kunt ambulante begeleiding bij heel veel verschillende vraagstukken krijgen. Wij hanteren hiervoor de 11 levensdomeinen van de zelfredzaamheidsmatrix. Deze levensdomeinen zijn onderdelen van jouw leven, denk aan geestelijke gezondheid of dagstructuur.

Onder aan deze pagina kun je een aantal levensdomeinen zien waar we ondersteuning bij bieden in de begeleiding. Het kan zijn dat je hulp bij één levensdomein wilt of bij meerdere tegelijkertijd. Dit is voor iedereen anders. Staat jouw situatie er niet bij? Neem dan even contact op. Grote kans dat we je wel kunnen begeleiden.

 

Hoe kom je in aanmerking voor ambulante begeleiding?

Je kunt op verschillende manier in aanmerking komen voor ambulante begeleiding. Dit is afhankelijk van jouw problematiek, woonplek en leeftijd. Veelal kun je in elke gemeente naar het buurteam of wijkteam gaan. Zij kunnen met jou kijken welke ondersteuning je nodig hebt en wat daarvoor nodig is.

Om bij Plushome in aanmerking te komen voor ambulante begeleiding is er een indicatie nodig. Wij bieden namelijk aanvullende en specialistische begeleiding. Dit is aanvullend op wat de gemeente zelf te bieden heeft. Deze indicatie komt dan vanuit het wijkteam/buurtteam of vanuit het CIZ. Het CIZ indiceert alleen als er langdurige begeleiding ingezet moet worden. Voor kortdurend of begeleiding onder de 18 kom je altijd uit bij de gemeente.

 

Hoe wij werken:

Starten met een kennismaking

Je krijgt bij ons eerst een kennismakingsgesprek waarbij we samen met jou en eventueel met betrokken mensen uit je omgeving luisteren naar jouw verhaal. Vaak is er een wijkcoach van de gemeente betrokken die al met jou heeft gekeken op welke gebieden Plushome kan gaan ondersteunen.  Als je besluit te willen starten bij Plushome kijken we welke begeleider het beste past. Om succesvol met de ambulante begeleiding aan de slag te kunnen gaan met de doelen die jij hebt aangegeven is het belangrijk dat er een bepaalde klik en vertrouwen is.

 

Ondersteuning aan de hand van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)

De leefgebieden waar je ondersteuning bij kunt gebruiken maken we inzichtelijk door gebruik te maken van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM).  Dit is een instrument waarmee wij de mate van zelfredzaamheid eenvoudig en volledig kunnen beoordelen. Deze bestaat uit alle levensdomeinen. Zo heb je een volledig beeld van de leefgebieden waarin je volledig zelfredzaam bent en voor welke leefgebieden je ondersteuning kunt gebruiken. Voor deze leefgebieden worden samen doelen opgesteld in een begeleidingsplan.

De meeste begeleiding die we bieden is geplande begeleiding. Jij spreekt samen met jouw begeleider af wanneer dit plaatsvindt. Ook op kantoor staan we voor je klaar als je buiten je geplande afspraken acuut hulp nodig hebt. Voor cliënten met een complexe hulpvraag hebben we een bereikbaarheidsdienst die ook in de avonduren en de nacht te bereiken is. Je kunt altijd navragen of jij hier gebruik van kunt maken.

In onze ambulante begeleiding merken we dat het betrekken van je sociale omgeving en het meedoen in de maatschappij veel kan bijdragen aan vervulling en zelfredzaamheid. We hebben hier in de begeleiding dan ook extra aandacht voor. Dit nemen we desgewenst ook mee in jouw plan. We ondersteunen bij het uitbreiden of verstevigen van jouw sociale netwerk. We zien dat als mensen een stabiel netwerk om zich heen hebben soms begeleiding niet meer nodig is.

01

Hulp bij financiën

02

Hulp bij vrije tijd

03

Hulp bij werk en opleiding

04

Hulp bij wonen

05

Hulp bij huiselijke relaties

06

Hulp bij geestelijke gezondheid

07

Hulp bij dagstructuur

08

Hulp bij sociaal netwerk

09

Hulp bij lichamelijke gezondheid

Dennis den Olden - Coördinator Arnhem Noord & Zuid

"Het wordt makkelijker de brug over te gaan wanneer we verlangen naar de overkant."

Heleen van Hassel - Coördinator jeugd & gezin

“Midden tussen de moeilijkheden zijn er kansen en oplossingen te vinden.”

Maureen Benneker - Coördinator Utrecht

"Jouw zorg, mijn doel."

Robin van Rooij - Coördinator Gelderland Oost

“Het gras is groen daar waar je het water geeft.”

Liz Kooning - Coördinator i.o.

“Luisteren naar jezelf is net zo belangrijk als luisteren naar een ander.”