Arnhem & Nijmegen T. +31 (0)26 76 76 292 E. info@plushome.nl Rietgrachtstraat 121 6828 KC Arnhem
Utrecht T. +31 (0)30 72 10 872 E. info@utrecht.plushome.nl Europalaan 2 3526 KS Utrecht

Ambulante begeleiding

Met ambulante begeleiding wordt bedoeld dat je bij jouw thuis in je eigen leefomgeving begeleiding krijgt. Zo kan de begeleider de ondersteuning heel gericht en concreet toepassen op jouw situatie. De begeleider biedt bijvoorbeeld ondersteuning bij het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven, administratie en financiën, helpt  je opvoedingsvaardigheden te vergroten, communicatievaardigheden te versterken, om te gaan met instanties of invulling te geven aan werk en vrije tijd. Ook kan de begeleider ondersteunen bij psychisch en lichamelijk functioneren. De begeleiding is altijd gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Bij zelfredzaamheid gaat het om eigen kracht (zelf kunnen), eigen regie (zelf bepalen) en eigen verantwoordelijkheid (zelf moeten of mogen).

Het kan iedereen overkomen dat er iets in het leven niet zo loopt als dat je zelf graag zou willen.  Je hebt bijvoorbeeld financiële problemen omdat je jouw baan kwijt bent, of je kunt doordat je kenmerken van ADHD hebt  je dag structuur niet op orde krijgen, of je hebt last van bepaalde angsten die je beperken waardoor het niet lukt om te doen wat je het liefste zou willen doen.  Dan is het fijn als er mensen zijn die je hierbij ondersteunen. Plushome biedt deze ondersteuning.

Onze missie is mensen te begeleiden naar een zelfstandig en vervuld leven. We vinden dat iedereen recht heeft op het zelfstandig kunnen vorm geven van je leven en vervulling te ervaren in datgene wat je doet. Voor iedereen ziet zelfstandigheid er anders uit en vervulling halen we allemaal uit verschillende dingen. Daarom onderzoeken we met jou, wat dit voor jou is, dat is ons uitgangspunt.  .

We hebben ons gespecialiseerd in meervoudige, complexe hulpvragen maar ook met enkelvoudige hulpvragen kunnen wij goed uit de voeten. We werken methodisch en maken onder andere gebruik van empowerment en de oplossingsgerichte aanpak. Dat betekent dat we geloven dat je door het versterken van je oplossend vermogen en door te vertrouwen op je veerkracht, je in staat ben regie terug te krijgen en je weer verantwoordelijkheid kunt dragen over alle gebieden in je leven.

Je krijgt bij ons eerst een kennismaking gesprek waarbij we samen met jou en eventueel met betrokken mensen uit je omgeving luisteren naar jouw verhaal. Vaak is er een wijkcoach van de gemeente betrokken die al met jou heeft gekeken op welke gebieden Plushome kan gaan ondersteunen.  Als je besluit te willen starten bij Plushome kijken we welke begeleider het beste past. Om succesvol aan de slag te kunnen gaan met je doelen is het belangrijk dat er een bepaalde klik en vertrouwen is.

De leefgebieden waar je ondersteuning bij kunt gebruiken maken we inzichtelijk door gebruik te maken van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM).  Dit is een instrument waarmee wij de mate van zelfredzaamheid eenvoudig en volledig kunnen beoordelen. Deze bestaat uit alle levensdomeinen. Zo heb je een volledig  beeld van de leefgebieden waarin je volledig zelfredzaam bent en voor welke leefgebieden je ondersteuning kunt gebruiken. Voor deze leefgebieden worden samen doelen opgesteld in een begeleidingsplan

De meeste begeleiding die we bieden is geplande begeleiding. Jij spreekt samen met jouw begeleider af wanneer dit plaatsvindt. Ook op kantoor staan we voor je klaar als je buiten je geplande afspraken acuut hulp nodig hebt. Voor cliënten met een complexe hulpvraag hebben we een bereikbaarheidsdienst die ook in de avonduren en de nacht te bereiken is. Je kunt altijd navragen of jij hier gebruik van kunt maken.

In onze begeleiding merken we dat het betrekken van je sociale omgeving en het meedoen in de maatschappij veel kan bijdragen aan vervulling en zelfredzaamheid. We hebben hier in de begeleiding dan ook extra aandacht voor. Dit nemen we desgewenst ook mee in jouw plan. We ondersteunen bij het uitbreiden of verstevigen van jouw sociale netwerk. We zien dat als mensen een stabiel netwerk om zich heen hebben soms begeleiding niet meer nodig is.

Hieronder kun je een aantal levensdomeinen zien waar we ondersteuning bij bieden in de begeleiding. Dit is heel breed en voor iedereen anders. Staat jouw situatie er niet bij? Neem dan even contact op. Grote kans dat we je wel kunnen begeleiden.

01

Hulp bij financiën

02

Vrije tijd

03

Werk en opleiding

04

Wonen

05

Huiselijke relaties

06

Geestelijke gezondheid

07

Dagstructuur

08

Sociaal netwerk

09

Lichamelijke gezondheid

Dennis den Olden - Coördinator Arnhem Noord & Zuid

"Het wordt makkelijker de brug over te gaan wanneer we verlangen naar de overkant."

Heleen van Hassel - Coördinator jeugd & gezin

“Midden tussen de moeilijkheden zijn er kansen en oplossingen te vinden.”

Maureen Benneker - Coördinator Utrecht

"Jouw zorg, mijn doel."

Robin van Rooij - Coördinator Gelderland Oost

“Het gras is groen daar waar je het water geeft.”

Liz Kooning - Coördinator i.o.

“Luisteren naar jezelf is net zo belangrijk als luisteren naar een ander.”