Skip links

Plushome levert behandelingen, jeugdhulp en ambulante begeleiding voor mensen
met een (lichte) verstandelijke beperking en/of psychische aandoening.
Mensen die zich aanmelden via de Jeugdwet of WMO verloopt deze aanmelding
via de gemeentelijke verwijzer.
Let op: Iedereen via de WMO of WLZ betaald een eigen bijdrage aan het CAK.
Wil je weten hoe hoog dit bedrag voor jou zal zijn? Kijk dan op de website van het CAK.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

  Ambulante begeleiding

  Sinds 2009 begeleidt Plushome mensen in hun eigen thuissituatie. We hebben ons gespecialiseerd in complexe hulpvragen omdat wij geloven dat iedereen thuis kan wonen. Dit doen wij door verschillende begeleidingsvormen te combineren en waar nodig ook de samenwerking zoeken. We leveren naast de planbare zorg, mede door onze bereikbaarheidsdienst, ook niet-planbare zorg. We zorgen ervoor dat jij in controle bent van jouw plan en doel voor de toekomst. We bouwen onze inzet af doordat we specialistische begeleiding combineren met basisbegeleiding en kunnen waar nodig behandeling bieden om dit proces te ondersteunen.

  Bij ambulante begeleiding merken we dat naast het betrekken van disciplines, het betrekken van het sociale netwerk leidt tot kleinere hulpvragen aan de professional. Jouw sociale omgeving en maatschappelijke participatie kunnen veel bijdragen aan vervulling en zelfredzaamheid. We hebben hier in de begeleiding dan ook extra aandacht voor. Dit nemen we desgewenst ook mee in jouw plan. We ondersteunen bij het uitbreiden of verstevigen van jouw sociale netwerk. We bieden iedereen ook een sociaal platvorm aan, die we met mensen die door Plushome begeleid worden hebben gebouwd, om hierin stappen te kunnen zetten. We zien dat als mensen een stabiel netwerk om zich heen hebben soms begeleiding niet meer nodig is.

  Ambulante begeleiding nodig?

  Wil jij graag onze hulp? We werken in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Utrecht. Wij bieden begeleiding aan volwassenen, gezinnen en adolescenten. Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek of Plushome je kan helpen.

  Begeleiding jeugd en gezin

  Bij Plushome begeleiden we niet alleen volwassen, maar we begeleiden en behandelen ook kinderen, adolescenten en gezinnen. We bieden zowel begeleiding en behandeling vanuit de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg en de zorgverzekeringswet. Dit klink allemaal heel ingewikkeld maar dat is het juist niet. Omdat we alles mogelijk leveren kunnen we bijna iedereen ondersteunen. We kennen daarmee dus geen leeftijdsgrens of hoeven niet te stoppen met behandeling omdat dit niet meer uit de Jeugdwet vergoed wordt en je moet overstappen naar de zorgverzekeringswet. Hiermee waarborgen wij onze continuïteit van zorg en kunnen we inzetten wat er nodig is in jouw (gezins)situatie. Dit alles doen we met als doel om bij te dragen aan jouw vervulling en zelfredzaamheid.

  Begeleiding volwassenen

  In ons begeleidingsplan komt zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid aan bod. Beiden zijn erg belangrijk om je gelukkig of vervuld te kunnen voelen. We kijken naar de mens als geheel. Dat doen we ook met alle andere levensdomeinen. Ze beïnvloeden elkaar namelijk. In de begeleiding laten we de regie waar zo veel mogelijk bij jou. Jij bepaalt waar we als eerste mee aan de slag gaan.

  Tevens stimuleren we je om zoveel mogelijk zelfstandig op te pakken. Hierdoor leer je jouw eigen verantwoordelijkheid te nemen voor stappen die je zet in jouw eigen leven. Hierdoor wordt jouw zelfredzaamheid bevorderd. We proberen onze begeleidingsmoment creatief met jouw vorm te geven. We hebben tijdens deze momenten aandacht voor jouw lichamelijke gezondheid en zullen deze helpen bevorderen door bijvoorbeeld te wandelen of soms zelfs samen te sporten.

  Wat is zelfredzaamheid?

  Zelfredzaam zijn is in onze ogen, zowel fysiek als mentaal, onafhankelijk zijn. Onze benaderingswijze gaat uit van iemands kwaliteiten die we in onze begeleiding vergroten. Waar nodig ondersteunen we je om nieuw gedrag aan te leren of helpen we je om in te zien dat je veerkrachtig bent wanneer je door een moeilijke periode gaat.

  Ambulante begeleiding in Arnhem, Nijmegen en Utrecht

  Plushome biedt ambulante begeleiding in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Utrecht. Binnen onze organisatie werken we met gespecialiseerde begeleiders, therapeuten, orthopedagogen en psychologen. Onze specialisten kunnen we betrekken bij de begeleiding. Samen richten we ons op normalisatie, preventie en het aanleren van nieuw gedrag en vaardigheden. Doordat we de mogelijkheid hebben om de diverse disciplines te betrekken (eenmalig of structureel), kunnen we bij Plushome integraal en systemisch te werk gaan. Door een behandeltraject kan iemand meer rust ervaren of kan hij of zij zichzelf aanleren anders met een situatie om te gaan. Hierdoor komt diegene meer in zijn kracht te staan.

  Doordat we intensieve samenwerkingen zijn aangegaan met andere zorgaanbieders, bieden we ook behandeling en begeleiding aan mensen met een migratie achtergrond. Omdat ons team bestaat uit mensen met een diverse achtergrond kan veelal de begeleiding of behandeling in de ‘oorspronkelijke’ taal gesproken worden.

  Meer weten?

  Neem vandaag nog contact met ons op!