Arnhem & Nijmegen T. +31 (0)26 76 76 292 E. info@plushome.nl Rietgrachtstraat 121 6828 KC Arnhem
Utrecht T. +31 (0)30 72 10 872 E. info@utrecht.plushome.nl Europalaan 2 3526 KS Utrecht

Ambulante begeleiding

Met ambulante begeleiding ondersteunen we zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. Het kan iedereen overkomen, dat er iets in het leven niet zo loopt als je zelf graag zou willen.  Je hebt bijvoorbeeld financiële problemen omdat je jouw baan bent verloren, of je kunt doordat je kenmerken van ADHD hebt, je dag structuur niet op orde krijgen. Dan is het fijn als er mensen zijn die je hierbij ondersteunen. Plushome biedt deze ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding.

 

Op deze pagina:

Wat is ambulante begeleiding?
Wat valt er onder ambulante begeleiding?
Hoe kom je in aanmerking voor ambulante begeleiding?
Ambulante begeleiding bij plushome

 

Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding is een vorm van persoonlijke ondersteuning waarbij onze ervaren professionals individuen in hun eigen omgeving bijstaan. Met ambulante begeleiding richten we ons op het bieden van praktische hulp, emotionele ondersteuning en vaardighedenontwikkeling aan mensen die moeite hebben met het omgaan met diverse uitdagingen. Of het nu gaat om het aanleren van zelfstandigheid, het omgaan met psychische problemen, het verbeteren van sociale vaardigheden of het vinden van werk, Plushome staat klaar om individuen te helpen bij het bereiken van hun persoonlijke doelen.  ‘Ambulant’ betekent dat het niet plaatsgebonden is. Dit betekent dat de begeleiding thuis kan plaatsvinden, maar ook op andere plekken zoals buiten of op een kantoor.

 

Voor wie is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven, maar die niet in een instelling verblijven. Deze vorm van begeleiding is gericht op individuen die wel zelfstandig wonen, maar hulp nodig hebben bij verschillende aspecten van hun dagelijks leven. Het kan gaan om hulp bij administratieve taken, financiën, het organiseren van het huishouden, sociale interacties, en het omgaan met specifieke problemen zoals een beperking of een psychische aandoeningen.

 

De doelgroepen voor ambulante begeleiding zijn divers en kunnen onder meer bestaan uit:

  • Mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te leven
  • Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
  • Mensen met psychische problemen, zoals depressie, angststoornissen, of bipolaire stoornis
  • Jongeren en volwassenen met gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen zoals autisme (ambulante begeleiding bij autisme)

 

Wat valt er onder ambulante begeleiding?

Je kunt ambulante begeleiding krijgen bij veel verschillende hulpvragen. Wij hanteren hiervoor de 11 levensdomeinen van de zelfredzaamheidsmatrix.

 

 

Hoe kom je in aanmerking voor ambulante begeleiding?

Je kunt op verschillende manieren in aanmerking komen voor ambulante begeleiding. Dit is afhankelijk van jouw problematiek, woonplek en leeftijd. Veelal kun je in elke gemeente naar het buurteam of wijkteam gaan. Zij kunnen met jou kijken welke ondersteuning je nodig hebt en wat daarvoor nodig is.

Om bij Plushome in aanmerking te komen voor ambulante begeleiding is er een indicatie nodig. Wij bieden namelijk aanvullende en specialistische begeleiding. Dit is aanvullend op wat de gemeente zelf te bieden heeft. Deze indicatie komt dan vanuit het wijkteam/buurtteam of vanuit het CIZ. Het CIZ indiceert alleen als er langdurige begeleiding ingezet moet worden. Voor kortdurende begeleiding onder de 18 jaar kom je altijd uit bij de gemeente.

 

Ambulante begeleiding bij Plushome

Onze missie is mensen te begeleiden naar een zelfstandig en vervuld leven. We vinden dat iedereen recht heeft op het zelfstandig kunnen vormgeven van je leven en vervulling te ervaren in datgene wat je doet. Voor iedereen ziet zelfstandigheid er anders uit en vervulling halen we allemaal uit verschillende dingen. Daarom onderzoeken we met jou, wat dit voor jou is, dat is ons uitgangspunt.

We hebben ons gespecialiseerd in meervoudige, complexe hulpvragen maar ook met enkelvoudige hulpvragen kunnen wij goed uit de voeten. In onze ambulante begeleiding werken we methodisch en maken onder andere gebruik van empowerment en de oplossingsgerichte aanpak. Dat betekent dat we geloven dat je door het versterken van je oplossend vermogen en door te vertrouwen op je veerkracht, je in staat bent de regie terug te krijgen en je weer verantwoordelijkheid kunt dragen over alle gebieden in je leven.

 

Plushome is actief in de regio’s: Ambulante begeleiding Nijmegen | Ambulante begeleiding Utrecht | Ambulante begeleiding Arnhem

 

Hoe wij werken:

Starten met een kennismaking

Je krijgt bij ons eerst een kennismakingsgesprek waarbij we samen met jou en eventueel met betrokken mensen uit je omgeving luisteren naar jouw verhaal. Vaak is er een wijkcoach van de gemeente betrokken die al met jou heeft gekeken op welke gebieden Plushome kan gaan ondersteunen.  Als je besluit te willen starten bij Plushome kijken we welke begeleider het beste past. Om succesvol met de ambulante begeleiding aan de slag te kunnen gaan met de doelen die jij hebt aangegeven is het belangrijk dat er een bepaalde klik en vertrouwen is.

 

Ondersteuning aan de hand van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)

De leefgebieden waar je ondersteuning bij kunt gebruiken maken we inzichtelijk door gebruik te maken van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM).  Dit is een instrument waarmee wij de mate van zelfredzaamheid eenvoudig en volledig kunnen beoordelen. Deze bestaat uit alle levensdomeinen. Zo heb je een volledig beeld van de leefgebieden waarin je volledig zelfredzaam bent en voor welke leefgebieden je ondersteuning kunt gebruiken. Voor deze leefgebieden worden samen doelen opgesteld in een begeleidingsplan.

De meeste begeleiding die we bieden is geplande begeleiding. Jij spreekt samen met jouw begeleider af wanneer dit plaatsvindt. Ook op kantoor staan we voor je klaar als je buiten je geplande afspraken acuut hulp nodig hebt. Voor cliënten met een complexe hulpvraag hebben we een bereikbaarheidsdienst die ook in de avonduren en de nacht te bereiken is. Je kunt altijd navragen of jij hier gebruik van kunt maken.

In onze ambulante begeleiding merken we dat het betrekken van je sociale omgeving en het meedoen in de maatschappij veel kan bijdragen aan vervulling en zelfredzaamheid. We hebben hier in de begeleiding dan ook extra aandacht voor. Dit nemen we desgewenst ook mee in jouw plan. We ondersteunen bij het uitbreiden of verstevigen van jouw sociale netwerk. We zien dat als mensen een stabiel netwerk om zich heen hebben soms begeleiding niet meer nodig is.

01

Hulp bij financiën

02

Hulp bij vrije tijd

03

Hulp bij werk en opleiding

04

Hulp bij wonen

05

Hulp bij huiselijke relaties

06

Hulp bij geestelijke gezondheid

07

Hulp bij dagstructuur

08

Hulp bij sociaal netwerk

09

Hulp bij lichamelijke gezondheid

Dennis den Olden - Coördinator Arnhem Noord & Zuid

"Het wordt makkelijker de brug over te gaan wanneer we verlangen naar de overkant."

Heleen van Hassel - Coördinator jeugd & gezin

“Midden tussen de moeilijkheden zijn er kansen en oplossingen te vinden.”

Maureen Benneker - Coördinator Utrecht

"Jouw zorg, mijn doel."

Robin van Rooij - Coördinator Gelderland Oost

“Het gras is groen daar waar je het water geeft.”

Liz Kooning - Coördinator i.o.

“Luisteren naar jezelf is net zo belangrijk als luisteren naar een ander.”