Arnhem & Nijmegen T. +31 (0)26 76 76 292 E. info@plushome.nl Rietgrachtstraat 121 6828 KC Arnhem
Utrecht T. +31 (0)30 72 10 872 E. info@utrecht.plushome.nl Europalaan 2 3526 KS Utrecht

Ambulante begeleiding Utrecht

Bij Plushome bieden we ambulante begeleiding in Utrecht, zo bieden we begeleiding bij verschillende dagelijkse bezigheden zodat jij met een beetje hulp zelfstandig kunt leven. Voor iedereen is dit een uniek vraagstuk. Bij Plushome kijken we dan ook naar jouw eigen situatie en bieden we hulp bij hetgeen dat jij nodig hebt.

 

Taken van een ambulant begeleider

De taken van een ambulant begeleider kunnen variëren, dit is afhankelijk van de situatie van de client, maar de taken van een ambulant begeleider kunnen onder andere omvatten:

  • Geeft individuele begeleiding aan mensen en helpt bij de eigen regie over het dagelijks leven,
  • Ondersteunt bij structurering van de dag, zelfzorg, financiële situatie en in de contacten met het sociale netwerk en instanties.
  • Stimuleert de zelfredzaamheid van mensen volgens de gemaakte afspraken en doelen, biedt daarvoor hulpmiddelen en bewaakt de voortgang
  • Signaleert en rapporteert bijzonderheden aan deskundigen of leidinggevenden in het kader van het ondersteuningsproces
  • Bewaakt, als ambulant begeleider, de kwaliteit van de geleverde begeleiding en ondersteuning met betrekking tot de toegewezen cliënten
  • Stelt als ambulant begeleider in overleg met de cliënt en eventueel verwanten, op basis van de indicatie, het ondersteuningsplan op, evalueert het plan en stelt bij
  • Onderhoudt de relatie met de cliënt, diens netwerk en betrokken instanties zoals woningbouwvereniging en, in voorkomende situaties, politie en/of justitie
  • Versterkt het netwerk van de cliënt door deel te nemen aan externe overleggen, bijvoorbeeld door afstemming met een sociaal wijkteam
  • Fungeert richting het sociaal wijkteam als deskundige met betrekking tot de problematiek van de doelgroep −Stemt af met coördinatoren/onbehandelbaar inschakelt indien nodig (externe) deskundigen in

In aanmerking komen voor ambulante begeleiding Utrecht

Om in aanmerking te komen voor ambulante begeleiding bij Plushome in Utrecht is het van belang dat je je aanmeldt bij het buurtteam in Utrecht.

Zij kijken samen met jou welke ondersteuning je nodig hebt en kunnen dan naar ons doorverwijzen. Als jouw vraag eenvoudig is om op te pakken, zal de buurtteam dit zelf doen.

Voor vragen, neem dan gerust contact met ons op!

Naast Ambulante begeleiding in Utrecht, bieden wij ook Ambulante begeleiding in Nijmegen en Ambulante begeleiding in Arnhem.

01

Hulp bij financiën

02

Hulp bij vrije tijd

03

Hulp bij werk en opleiding

04

Hulp bij wonen

05

Hulp bij huiselijke relaties

06

Hulp bij geestelijke gezondheid

07

Hulp bij dagstructuur

08

Hulp bij sociaal netwerk

09

Hulp bij lichamelijke gezondheid

Dennis den Olden - Coördinator Arnhem Noord & Zuid

"Het wordt makkelijker de brug over te gaan wanneer we verlangen naar de overkant."

Heleen van Hassel - Coördinator jeugd & gezin

“Midden tussen de moeilijkheden zijn er kansen en oplossingen te vinden.”

Maureen Benneker - Coördinator Utrecht

"Jouw zorg, mijn doel."

Robin van Rooij - Coördinator Gelderland Oost

“Het gras is groen daar waar je het water geeft.”

Liz Kooning - Coördinator i.o.

“Luisteren naar jezelf is net zo belangrijk als luisteren naar een ander.”