Arnhem & Nijmegen T. +31 (0)26 76 76 292 E. info@plushome.nl Rietgrachtstraat 121 6828 KC Arnhem
Utrecht T. +31 (0)30 72 10 872 E. info@utrecht.plushome.nl Europalaan 2 3526 KS Utrecht

Kwaliteitsrapport

Elk jaar maak Plushome een jaarverslag over hoe alles het afgelopen jaar is gegaan. Dit noemen we het kwaliteitsrapport. Wij schrijven jaarlijks dit rapport om aan andere mensen te kunnen laten zien wat we doen om onze ondersteuning zo goed en veilig mogelijk uit te voeren. We leggen uit wat we doen met klachten en onveilige situaties en laten zien dat we daar als organisatie van leren. Ook laten we tevredenheid zien van jou maar ook van de begeleiders. Bij de tevredenheid hoort ook ontevredenheid. Met die ontevredenheid gaan we aan de slag. Ook dat laten we zien in het rapport.

Vanuit het kwaliteitskader zijn eisen gesteld waaraan dit rapport moet voldoen om zo voldoende transparant te zijn over de kwaliteit van zorg. Ook zorgt het kwaliteitskader ervoor dat zorgorganisaties makkelijk te vergelijken zijn met elkaar en kun je lezen hoe men omgaat met klachten, incidenten en bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering.

Dit wordt ook wel maatschappelijke verantwoording genoemd.

We maken elk jaar twee versies. De ene versie is wat officiëler en moeilijker te lezen. De andere versie zou voor iedereen begrijpelijk moeten zijn. Daarnaast maken we altijd een kaart die in één blik de belangrijkste punten laat zien van dat jaar.