Arnhem & Nijmegen T. +31 (0)26 76 76 292 E. info@plushome.nl Rietgrachtstraat 121 6828 KC Arnhem
Utrecht T. +31 (0)30 72 10 872 E. info@utrecht.plushome.nl Europalaan 2 3526 KS Utrecht

Wat is autisme?

Autisme kan zich op veel verschillende manieren uiten. Ongeveer 200.000 Nederlanders (ruim 1%) heeft een vorm van autisme. Het aantal mensen dat op één of andere manier te maken heeft met autisme is nog vele malen groter. Hierbij kun je denken aan ouders, broers, zussen, partners, leraren van iemand met autisme en ook zorgverleners die met cliënten met autisme te maken hebben (NVA, z.d.-e)

 

Wat is autisme?

Autisme kan, volgens psychiater en hoogleraar autisme Wouter Staal, gezien worden als een verzamelnaam voor gedragskenmerken die op een kwetsbaarheid duiden op de volgende gebieden: communicatie, flexibiliteit in denken en handelen, sociale interactie en daarnaast het filteren en integreren van informatie. Vaak is het zo dat iemand met autisme een normale tot hoge intelligentie heeft (NVA, z.d.-e).

Hoe ontstaat autisme?

Autisme is in hoge mate erfelijk, maar daarnaast spelen omgevingsfactoren ook een rol. Het is zo dat iemand een genetische aanleg kan hebben voor autisme, maar of hij of zij vervolgens ook daadwerkelijk ontwikkelt hangt mogelijk meer af van invloeden uit zijn/haar omgeving. Er is dus sprake van een interactie tussen genetische- en omgevingsfactoren. Er is nog weinig bekend om welke invloeden vanuit de omgeving het gaat (NVA, z.d.-d).

Onduidelijkheid rondom autisme

Er wordt al jaren wereldwijd intensief onderzoek gedaan naar autisme door wetenschappers. Desondanks is het onduidelijk wat autisme precies is. Er bestaat niet iets wat autisme objectief kan vaststellen, daarom wordt autisme vastgesteld op basis van gedragskenmerken. Ondanks dat het niet objectief kan worden vastgesteld, is er wel veel bekend over autisme. Bijvoorbeeld wat de problemen zijn waar mensen met autisme tegen aan kunnen lopen, maar daarnaast ook wat juist sterke eigenschappen zijn.

Vaak is het zo dat mensen met autisme voornamelijk regelmatig problemen ondervinden op sociaal gebied. Het lijkt erop dat de sociale intuïtie van iemand met autisme minder goed of anders ontwikkeld is. Ook is het zo dat mensen met autisme informatie op een andere manier verwerken in de hersenen dan iemand die geen autisme heeft. Vaak heeft iemand met autisme te maken met sensorische over- of onder-gevoeligheid. Autisme oefent invloed uit op alle levensterreinen en ook in alle levensfasen. Het verschilt per persoon waarin autisme invloed uitoefent en ook in welke mate. Tijdens overgangsperioden, denk hierbij aan de overgang van de basisschool naar de middelbare school, hebben mensen met autisme een grote kans om vast te lopen als er geen juiste begeleiding op tijd geboden wordt. Sterke punten van iemand met autisme zijn bijvoorbeeld, oog voor detail, analytisch denken, loyaliteit, technisch inzicht en daarnaast eerlijkheid. Autisme wordt altijd gezien als een stoornis of een beperking, maar er wordt steeds vaker de vraag gesteld of dit altijd wel per definitie een stoornis of beperking is en of autisme niet meer gaat om een andere manier van zijn (NVA, z.d.-e).

 

Het gedrag van iemand met autisme

Het herkennen van autisme is complex, maar er zijn wel een aantal gedragspatronen, ook wel autistische trekjes, die regelmatig in verband worden gebracht met autisme:

 

  • Heel intensief bezig zijn met een beperkt aantal onderwerpen
  • Voorkeur voor één op één contact
  • Tragere informatieverwerking
  • Moeite met het bewaren van overzicht
  • Dingen heel letterlijk nemen
  • Problemen op sociaal gebied/ minder goed ontwikkelde sociale intuïtie
  • Moeite met onverwachte verandering

 

Volgens ons kan iedereen wel een aantal kenmerken van deze lijst afvinken. Het is namelijk zo dat kenmerken van autisme bij alle mensen in meer of mindere maten voorkomen. Iedereen heeft dus autistische trekjes, maar wanneer weet je dan of je autisme hebt en wanneer wordt er een diagnose vastgesteld?

De diagnose “autisme” wordt pas gesteld wanneer de kenmerken daadwerkelijk ervaren worden en leiden tot aanzienlijke druk waar iemand onder lijdt, of wanneer ze aanzienlijke problemen veroorzaken in belangrijke levensgebieden zoals vrije tijd, relaties en werk. Belangrijk om te weten is dat iedereen met autisme andere symptomen kan ervaren en dus anders kan zijn dan een ander. (NVA, z.d.-c).

 

Plushome biedt begeleiding

Loop jij of een persoon die dicht bij je staat tegen autisme aan? Bij Plushome bieden we ambulante begeleiding autisme en beschikken over een gespecialiseerd team dat begeleiding biedt op maat!

 

Bronnenlijst

NVA. (z.d.-a). Autisme Spectrum Stoornis (ASS) https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/autisme-spectrum-stoornis-ass/

NVA. (z.d-b.). Diagnose https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/diagnose-autisme/

NVA. (z.d.-c). Hoe kan ik autisme herkennen? https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/hoe-kan-ik-autisme-herkennen/

NVA. (z.d.-d). Hoe ontstaat autisme? https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/hoe-komt-autisme/

NVA. (z.d.-e). Wat is autisme? https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/  

 

Augustus 2023