Arnhem & Nijmegen T. +31 (0)26 76 76 292 E. info@plushome.nl Rietgrachtstraat 121 6828 KC Arnhem
Utrecht T. +31 (0)30 72 10 872 E. info@utrecht.plushome.nl Europalaan 2 3526 KS Utrecht

Jeugd- en opvoedondersteuning: Wat biedt Plushome?

Naast ambulante begeleiding biedt Plushome sinds januari 2018 ook opvoedondersteuning en begeleiding aan adolescenten. Benieuwd hoe Team Jeugd tot stand is gekomen en wat deze hulp precies inhoudt? Hierover gingen we het gesprek aan met Monique, oprichtster van Team Jeugd bij Plushome.

“Ouderschap is een van de mooiste, maar ook een van de moeilijkste taken in het leven. Voor iemand die stevig in zijn schoenen staat, een gezellige, goede jeugd heeft gehad, geen psychische problematiek ervaart of geen lager intelligentie niveau heeft, is opvoeden al moeilijk. Laat staan voor mensen die dit wel hebben. Als het niet goed gaat met de ouders zelf heeft dit altijd invloed op de opvoeding en op hoe het met het kind gaat. Als jij als ouder niet lekker in je vel zit, kan je er ook niet helemaal voor een ander zijn. Daarom vinden wij dat iedere ouder om ondersteuning mag vragen en kijken wij daarin graag wat we voor je kunnen betekenen”.

Het ontstaan van Team Jeugd

Mijn naam is Monique, opvoedondersteuner bij Plushome. Zelf ben ik moeder van een zoontje en werk ik nu 5 jaar bij Plushome. Mijn droom is altijd geweest om met ouders en hun kinderen te werken. Na mijn studies Sociaal Pedagogisch Werk, Pedagogiek, en Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding ben ik aan het werk gegaan bij Plushome. Ik ben hier begonnen als ambulant begeleider voor mensen met een psychische stoornis of licht verstandelijke beperking vanaf 18 jaar. Daarnaast ging ik aan de slag bij het netwerkteam van Plushome.
Vanuit het netwerkteam ontstonden al snel nieuwe contacten, zo ook met verschillende moeder-kind huizen. Daar woonde jonge moeders, die door bepaalde problematiek behoefte hadden aan extra zorg voor hun kindje. Deze moeders waren op een gegeven moment toe aan de volgende stap, maar konden het nog niet direct aan om geheel zelfstandig te gaan wonen. Hierdoor werden deze moeders vaak doorverwezen voor ambulante begeleiding bij Plushome.
Voor mij was dit geweldig, omdat ik op die manier met kinderen en hun ouders kon gaan werken.

 

Ambulant begeleiding vs. opvoedondersteuning

In de praktijk stuitte ik echter op een probleem: je kwam namelijk binnen als zijnde ‘ambulant begeleider’ en niet als ‘opvoedondersteuner’. Hierdoor was je voornamelijk bezig met alle ondersteunende taken die een ambulant begeleider biedt en kwam opvoedondersteuning vaker op de achtergrond te staan. Dit is anders wanneer je de rol als ‘opvoedondersteuner’ al hebt: dan kom je met het doel binnen om ondersteuning te bieden bij het opvoeden van kinderen.
Doordat we in die tijd veel casuïstiek hadden met ouders zijn we gaan aanbesteden op jeugd. Vanaf januari 2018 zijn we onze eerste jeugd casus gaan draaien. Bij deze casus was al een ambulant begeleider van Plushome betrokken. Daarnaast ben ik de opvoedondersteuning gaan doen binnen dit gezin. Vanaf het begin merkte ik al dat dit beter werkte, omdat er meer op de opvoedondersteuning gefocust kon worden. Vanaf deze eerste casus is ons Jeugd team enorm gaan groeien.

 

Wat doet een opvoedondersteuner?

Wij zijn er voor ouders die zoekende zijn bij het uitvoeren van hun ouderschap, die in hun dagelijkse leven tegen bepaalde dingen aanlopen, of problemen ervaren die spelen bij hun kind. Voor deze ouders bieden wij ondersteuning, voeren we inzichtgevende gesprekken en geven we tips en adviezen. Tijdens deze gesprekken vragen we bij de ouders door op situaties en kijken we wat er gebeurt in de interactie tussen ouder en kind. Door middel van deze gesprekken proberen we de situatie in beeld te brengen. Dit doen we ook door middel van observaties. Dit kunnen observaties zijn van problemen die op specifieke momenten spelen, zoals met eetmomenten, maar ook tijdens het ochtend- en avondritueel. Op basis hiervan zien we de interactie patronen tussen ouder en kind en gaan we vanuit daar de ouders coachen. Vaak kiezen we ervoor om afspraken in te plannen zonder en met het kind. Tijdens afspraken zonder het kind krijgen ouders de ruimte om te kunnen ventileren zonder dat het kind hiermee belast wordt. Tijdens afspraken met het kind kan er op het moment zelf mee gekeken worden naar problemen die op specifieke momenten ontstaan. Op die manier kun je als ouder gelijk tips krijgen en deze inzetten. Dit alles doen we bij het gezin thuis in hun meest natuurlijke omgeving.

 

De meerwaarde van opvoedondersteuning

De meerwaarde van opvoedondersteuning is dat ouders weer grip kunnen krijgen op de thuissituatie, stevig in hun schoenen komen te staan en met de handvatten die ze hebben gekregen de situatie weer aankunnen. Bij Plushome werken wij vraag- en oplossingsgericht. Zo kijken we wat er nodig is en passen ons daarop aan. Hierin zijn we flexibel. Ook is er veel begrip en inlevingsvermogen voor de ouder. Daarnaast vinden we het belangrijk om ons te richten op wat er wel goed gaat en dat willen we benadrukken, zodat de ouder weer in zijn kracht komt te staan.
Wat voor ouders ook fijn is, is dat het aanbod van Plushome erg breed is. Als moeder of vader bijvoorbeeld behoefte heeft aan ambulante begeleiding of behandeling kan dit ook georganiseerd worden. Daarnaast werken we veel samen met andere organisaties.

 

Een mooi voorbeeld van opvoedondersteuning

Ik heb meegemaakt dat een kindje tijdelijk uit huis was geplaatst. Moeder was overbelast en er was geen balans meer tussen draagkracht en draaglast. Door haar eigen overbelasting had ze niet het geduld en de kracht om consequent te zijn en door te zetten. Ze liet de boel vieren met als gevolg dat er een bepaalde dynamiek ontstond tussen moeder en kind. Hierdoor werd het kind erg bepalend en liep het over moeder heen. Mooi in deze casus was de samenwerking met de ambulant begeleiders. Zij waren meer gericht op moeder en haar psychische problematiek. Doordat haar kind tijdelijk uit huis was geplaatst kon moeder aan zichzelf werken.
Als opvoedondersteuner ben ik met moeder mee geweest naar de bezoekmomenten met haar kind. Tijdens deze momenten heb ik moeder geobserveerd en gecoacht. Zo heb ik gekeken naar de dynamiek tussen moeder en kind en heb ik moeder gecoacht bij hoe ze weer meer ruimte en een leidende rol kon innemen. Het resultaat hiervan was dat het weer beter met moeder ging, ze de opvoedtaken beter aankon, meer vat kreeg op het kind en weer een leidende positie kon innemen. Uiteindelijk is het kindje weer terug naar huis geplaatst. Dit was voor mij een hele mooie ervaring die mij goed is bijgebleven.

 

11 juli 2019