Arnhem & Nijmegen T. +31 (0)26 76 76 292 E. info@plushome.nl Rietgrachtstraat 121 6828 KC Arnhem
Utrecht T. +31 (0)30 72 10 872 E. info@utrecht.plushome.nl Europalaan 2 3526 KS Utrecht

Vacature

Teamfunctionaris (P&O)

Op ons kantoor in Arnhem zijn wij opzoek naar een teamfunctionaris voor 24 uur per week.

Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven. De kernwaarden waar we voor staan zijn onbevangen, verbonden, verantwoord en betrouwbaar. Wij bieden begeleiding aan jongeren en volwassen. Bij ons werken betrokken teamleden die vanuit hun eigen deskundigheid begeleiding bieden aan de doelgroep.

 

Als teamfunctionaris draag jij bij aan onze missie door het juist voorbereiden van de salarisadministratie en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van teambegeleiding- en beheer. Je informeert, ondersteunt en adviseert  het managementteam en de coördinatoren bij de uitvoering van delen van het team- en organisatiebeleid.

 

Wat jij gaat doen

Taken van een teamfunctionaris

 

Salarisadministratie

 • Je verzamelt en controleert gegevens ten behoeve van de salarisadministratie op volledigheid en juistheid zoals urenregistraties, in- en uitdiensttreding en je houdt teamdossiers op orde.
 • Je geeft aanwijzingen aan coördinatoren over registratie van gegevens ten behoeve van de salarisadministratie, zoals uursoorten, verlof, ziekte en compenstatie-uren e.d.
 • Je zorgt voor tijdige aanlevering van de benodigde salarisgegevens bij de interne salarisverwerker.

 

Verrichten van werkzaamheden op het gebied van teambegeleiding en -beheer.

 • Je verzorgt het aannamebeleid bij Plushome en stemt af met de coördinator over de sollicitatieprocedure.
 • Je geeft advies bij verzuim- en re-integratiebegeleiding, draagt daarbij zorg voor een goede afstemming met coördinatoren en bedrijfsarts en ondersteunt bij het opstellen van re-integratieplannen.
 • Je informeert en beantwoordt vragen van teamleden inzake arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en daarop betrekking hebbende wet- en regelgeving.
 • Je geeft advies bij opleidingsvraagstukken en loopbaanplanning van teamleden.
  registreert en muteert gegevens van personeelsleden in het digitale e-hrm systeem van AFAS.
 • Je biedt informatie digitaal aan door het online publiceren van introductieprogramma’s, gedragscodes, interne mededelingen, organisatieschema’s en dergelijke.

 

Informeren, ondersteunen en adviseren van het management bij de uitvoering van delen van het team- en organisatiebeleid.

 • Je bewaakt mede de uitvoering van het vastgestelde team- en organisatiebeleid, signaleert afwijkingen en rapporteert deze aan het managementteam.
 • Je ziet toe op en bewaakt de juiste toepassing van de cao, arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten; informeert coördinatoren bij vraagstukken rondom in-, door- en uitstroom van personeel, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie en geeft desgevraagd advies; je bewaakt procedures bij de werving en selectie van nieuwe teamleden en verricht daarmee samenhangende activiteiten (zoals mediakeuze, advertentietekst, uitnodigingsbrieven en dergelijke).
 • Je voert (samen met de coördinatoren) arbeidsvoorwaarden- en exitgesprekken.
 • Je onderhoudt contacten met externe instanties zoals het UWV en de arbodienst.
 • Je ondersteunt en adviseert coördinatoren bij een correcte uitvoering van de gemaakte afspraken op het gebied van teamzorg en arbeidsvoorwaarden, zoals bij het afsluiten en naleven van arbeidsovereenkomsten, bij werving en selectie, ontslag en honoreringsaspecten.
 • Je biedt ondersteuning bij de interpretatie van ken- en stuurgetallen ten behoeve van het management zoals ziekteverzuimgegevens en teamverloop.

 

Jouw persoonlijke skills

Dit vragen wij van jou

Als teamfunctionaris bij Plushome ben je ambitieus, innovatief en gefocust. Echter vinden wij het allerbelangrijkste dat je actief signaleert. Daarnaast zien we onderstaande terug in jouw profiel:

 • Je hebt een relevante afgeronde opleiding in de richting van HR op (minimaal) HBO niveau.
 • Je beschikt over kennis van en ervaring binnen HR en hebt cijfermatig inzicht.
 • Je hebt kennis van relevante wetgeving van aanverwante vakgebieden en de cao GGZ en betrekt deze kennis in het eigen handelen.
 • Je bent scherp in het maken van analyses en neemt initiatief.
 • Ervaring en kennis van AFAS is een pré.
 • Je kan een positief VOG overhandigen bij start van het contract.

 

Wat bieden wij?

Dit krijg jij van ons

 • Salaris conform cao ggz schaal 55;
 • Na een jaar de mogelijkheid tot vaste aanstelling;
 • Een tof team zonder roddel en achterklap;
 • Gezellige borrels en bijeenkomsten voor verbinding;
 • Een veilige omgeving waar fouten maken mag;
 • Een open cultuur waar meedenken zeer gewenst is;
 • Opleiding en ontwikkeling in een innovatieve organisatie.

 

Zet de stap!

Solliciteren?

Heb je interesse en voldoe je aan alle gestelde eisen, reageer dan vóór 7 januari 2024!
Graag ontvangen wij, via de sollicitaties@plushome.nl je CV met een daarbij een motivatiebrief.