Arnhem & Nijmegen T. +31 (0)26 76 76 292 E. info@plushome.nl Rietgrachtstraat 121 6828 KC Arnhem
Utrecht T. +31 (0)30 72 10 872 E. info@utrecht.plushome.nl Europalaan 2 3526 KS Utrecht

Open sollicitatie

Ambulant begeleider of jeugdbegeleider

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij regelmatig opzoek naar een ambulant begeleider volwassen of een begeleider jeugd 24-32 uur per week. In eerste instantie voor de duur van een jaar met uitzicht op onbepaalde tijd. Salaris conform cao GGZ schaal 40/45 of 50 afhankelijk van de rol.

Je werkt voor Plushome in Arnhem, Nijmegen of Utrecht maar het werkgebied breidt zich uit naar omliggende gemeentes. Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven. De kernwaarden waar we voor staan zijn onbevangen, verbonden, verantwoord en betrouwbaar. Wij bieden begeleiding aan jongeren en volwassen. Bij ons werken betrokken teamleden die vanuit hun eigen deskundigheid begeleiding bieden aan de doelgroep. We ontwikkelen regelmatig nieuwe hulp- en dienstverlening en investeren veel in de kwaliteit. Jij gaat werken in een boeiende werkomgeving met veelsoortige hulpvragen. Er heerst een goede werksfeer in een klein multidisciplinair team van gemotiveerde collega’s.

Op dit moment hebben we geen vacature maar dit kan volgende week anders zijn. Daarom staat wij altijd open voor een open sollicitatie. Hieronder zie je twee functie profielen wat nader omschreven.

 

Taken van een Ambulante begeleider A

Wat jij gaat doen als ambulant begeleider A
 • Stimuleert cliënten bij de regie over het dagelijks leven, zoals bij structurering van de dag, persoonlijke verzorging, financiën en in de contacten met het sociale netwerk en instanties.
 • Stimuleert de zelfredzaamheid van cliënten volgens de gemaakte afspraken en doelen en biedt daar voor hulpmiddelen aan en bewaakt samen mede de voortgang.
 • Signaleert en rapporteert bijzonderheden aan de coördinator de in het kader van het ondersteuningsproces.
 • Bewaakt mede de kwaliteitvan de geleverde begeleiding en ondersteuning met betrekking tot de toegewezen cliënten.
 • Stelt in overleg met de cliënt en eventueel verwanten, op basis van de indicatie, het ondersteuningsplan op, evalueert het plan samen met de cliënt en de coördinator/of ambulant begeleider B en stelt bij;
 • Onderhoudt de relatie met de cliënt, diens netwerk en betrokken instanties zoals woningbouwvereniging en, in voorkomende situaties, politie en/of justitie;
 • Versterkt het netwerk van de cliënt door deel te nemen aan externe overleggen bijvoorbeeld door afstemming met een sociaal wijkteam;
 • Informeert de coördinator over de voortgang.

 

Jouw persoonlijke skills als ambulant begeleider A

Als ambulant begeleider A bij Plushome ben je ambitieus, innovatief en toegewijd. Echter vinden wij het allerbelangrijkste dat je betrokken bent bij onze doelgroep. Daarnaast zien we onderstaande terug in jouw profiel:

 • Een afgeronde zorg-gerelateerde opleiding op (minimaal) MBO 4 niveau
 • Beschikt over kennis van en ervaring met het werken met cliënten binnen de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.
 • Heeft kennis van het aanbod en de werkwijze van aanverwante vakgebieden en betrekt deze kennis in het eigen handelen.
 • Kan een positief VOG overhandigen bij start van het contract.
 • Geen 9 tot 17 mentaliteit.
 • Rijbewijs

 

Taken van een begeleider jeugd & gezin

Wat jij gaat doen als begeleider jeugd & gezin
 • De ondersteuning is gericht op versterken van de eigenkracht en zelfregie. Waar kan wordt samengewerkt met de eigen sociale omgeving.
 • Heeft oogvoor een integrale aanpak. Stemt bij hulpvragen op meerdere leefgebiedenaf. Verwijst niet door maar haalt hulp erbij volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.
 • Observeert, voert hulpvraag verduidelijkende en pedagogisch ondersteunende gesprekken met ouders/verzorgers en andere betrokkenen rondom de jeugdige en/ of het gezinssysteem.
 • Stemt de ondersteuning af met de orthopedagoog en ander betrokken instanties zoals bijvoorbeeld jeugdzorg of onderwijs.
 • Stelt in samenwerking met client(systeem) en, waar betrokken, de behandelaarhet zorgplan op
 • Coördineert de begeleiding en coacht de ambulant begeleider Bin het uitoefenen van zijn/ haar rol binnen het gezin.
 • Bewaakt de voortgang en stemt af met gedragsdeskundige en andere disciplines
 • Signaleert en rapporteert bijzonderheden aan deskundigen of leidinggevende in het kader van het ondersteuningsprocessen veiligheid
 • Schakelt bij onvoldoende bekwaamheid t.o.v. (een deel) de hulpvraag deskundigheid in
 • Bewaakt de kwaliteitvan de geleverde begeleiding en de voortgang van de ondersteuninga.d.h.v. de opgestelde doelen
 • Voert evaluaties uit binnen de afgesproken termijnen en stelt waar nodig het zorgplan bij
 • Werkt volgens de visie van positieve gezondheid; versterken van het gezin en het gezinssysteem binnen de bestaande mogelijkheden

 

Jouw persoonlijke skills als begeleider jeugd & gezin

Als begeleider jeugd & gezin bij Plushome ben je ambitieus, innovatief en toegewijd. Echter vinden wij het allerbelangrijkste dat je betrokken bent bij onze doelgroep. Daarnaast zien we onderstaande terug in jouw profiel:

 • Een afgeronde relevante zorgopleiding van minimaal HBO-niveau.
 • Beschikt over kennis van en ervaring met het werken met gezinnen en kinderen binnen de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.
 • Heeft kennis van het aanbod en de werkwijze van aanverwante vakgebieden en betrekt deze kennis in het eigen handelen.
 • SKJ-registratie.
 • Kan een positief VOG overhandigen bij start van het contract.
 • Rijbewijs

 

 

Wat bieden wij?
 • Salaris conform cao ggz;
 • Een tof team zonder roddel en achterklap;
 • Gezellige borrels en bijeenkomsten voor verbinding;
 • Een veilige omgeving waar fouten maken mag;
 • Een open cultuur waar meedenken zeer gewenst is;
 • Opleiding en ontwikkeling in een innovatieve organisatie.

 

Zet de stap!

Solliciteren?

Heb je interesse en voldoe je aan alle gestelde eisen, reageer dan snel!
Graag ontvangen wij, via de mail je CV met een daarbij een motivatiebrief.
Email: sollicitaties@plushome.nl