Arnhem & Nijmegen T. +31 (0)26 76 76 292 E. info@plushome.nl Rietgrachtstraat 121 6828 KC Arnhem
Utrecht T. +31 (0)30 72 10 872 E. info@utrecht.plushome.nl Europalaan 2 3526 KS Utrecht

Ambulante begeleiding kinderen

Soms kun je als ouder wat extra hulp gebruiken in het ondersteunen van je kind of puber. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van autisme, ADHD, angst of somberheid, en je kind moeite heeft met emotieregulatie, sociale interactie, goed kunnen slapen of prikkelverwerking. Dan kan het even zoeken zijn voor jou als ouder in hoe je je kind het beste kunt ondersteunen in zijn ontwikkeling. Wanneer je er zelf niet uit komt kan ambulante begeleiding je hulp bieden. Samen met jullie als ouders en jullie kind onderzoekt de ambulant begeleider de hulpvraag en stelt het doelen op waar de komende tijd aan gewerkt gaat worden.

 

Wat valt er onder ambulante begeleiding voor kinderen?

Onder ambulante begeleiding van kinderen valt de volgende hulp:

  • Hulp bij ADHD, ASS
  • Hulp bij sociale vaardigheden
  • Hulp bij (faa)langst, sociale angst, specifieke fobie
  • Hulp bij emotieregulatie
  • KOPP/KOV begeleiding (KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen, KOV staat voor Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen)
  • Omgaan met gescheiden ouders
  • Begeleid bezoek

 

Voor ouders betekent het ondersteuning bij:

Gezinsondersteuning
Bij gezinsondersteuning wordt het hele gezin betrokken. We observeren de interactie tussen gezinsleden en willen deze op een positieve manier stimuleren. Daarnaast ondersteunen we in het beter begrijpen van gezinsleden onderling. Hierbij focussen we op positief naar elkaar communiceren.

Opvoedondersteuning
Opvoedondersteuning focust zich op de opvoeding. We staan stil bij waar jij als ouder tegenaan loopt en gaan hierover samen met je in gesprek. Samen onderzoeken we welke successen je als ouder al hebt behaald en hoe we deze kunnen vergroten. Dit doen we door het versterken van je opvoedvaardigheden als ouder. Een voorbeeld hiervan is het aanbrengen van structuur gedurende de dag.

Hulp bij ontwikkelingsvragen
Als ouder heb je misschien vragen over het gedrag van jouw kind. Is het wel ‘normaal’ wat mijn kind zegt of doet? Dit kan verontrustend zijn voor jou als ouder. Bij Plushome vinden wij geen vraag te gek, voel je vrij om alles te vragen wat je wil vragen. Vaak kunnen wij jou als ouder geruststellen en is er geen reden tot paniek. Soms is er meer nodig dan gesprekken tussen ouder en Plushome, dan denken wij graag met je mee hierin.

 

Methodes en benaderingen die Plushome toepast

Onze ambulant begeleiders komen bij je thuis omdat dat de meest vertrouwde plek is voor jullie kind(eren) en jullie gezin. In de begeleiding wordt er in de manier van werken afgestemd op wat passend is bij het kind of de jongere.

Vaak betekent dit dat er op een creatieve manier wordt gewerkt door bijvoorbeeld bepaalde oefeningen te doen of het kind zich te laten verwoorden via tekeningen of spel. Op deze manier wordt er geoefend met nieuwe vaardigheden die je kind kunnen helpen om inzicht te krijgen en zelfvertrouwen op te bouwen. Als ouder word je nauw betrokken bij dit proces. We begeleiden leeftijdsadequaat en afhankelijk van de leeftijd en de behoefte gaan we activiteiten doen.

We ondersteunen ook bij schoolwerkzaamheden of huiswerk.

 

De rol van ouders bij het begeleidingsproces

Ouders spelen een belangrijke rol bij het begeleidingsproces van hun kind. De begeleider geeft regelmatig een terugkoppeling aan ouder(s) over de individuele begeleiding die het kind ontvangt. De ouder kan ervoor zorgen dat wat het kind leert tijdens de ambulante begeleiding, ook thuis kan worden toegepast. Ouders ontvangen naast een terugkoppeling ook tips en adviezen. Wanneer een kind bijvoorbeeld leert om zijn boosheid aan te geven via een emotie-thermometer, is het fijn als het kind dit thuis ook kan doen.

Sommige kinderen vinden het lastig om te vertellen waar ze tegenaan lopen. Als ouder bent u hierin een belangrijke informatiebron voor de begeleider. Goed om te weten is dat kinderen vanaf 16 jaar zelf mogen bepalen welke informatie de ouder krijgt.

Aranka Junte - Begeleider Jeugd & Gezin

"Pas wanneer je luistert om te begrijpen, in plaats van te luisteren om te reageren, ontstaat er echt contact."

Tanja Wels - Ambulant begeleider jeugd

"In het leven kun je heel wat worden maar nooit meer zijn dan jezelf."

Floor Peters - Gezinscoach

“Echt naast iemand gaan staan, het zelfvertrouwen vergroten en die persoon dan zien groeien; dat vind ik het allermooiste aan mijn werk!”

Heleen van Hassel - Coördinator jeugd & gezin

“Midden tussen de moeilijkheden zijn er kansen en oplossingen te vinden.”