Arnhem & Nijmegen T. +31 (0)26 76 76 292 E. info@plushome.nl Rietgrachtstraat 121 6828 KC Arnhem
Utrecht T. +31 (0)30 72 10 872 E. info@utrecht.plushome.nl Europalaan 2 3526 KS Utrecht

Depressie bij kinderen

Helaas is depressie geen exclusief probleem voor volwassenen. Steeds meer kinderen ervaren gevoelens van diepe droefheid, hopeloosheid en een verlies van interesse in activiteiten die hen voorheen vreugde brachten. Ja, we hebben het over depressie bij kinderen.

Depressie bij kinderen is een complexe aandoening die een verwoestend effect kan hebben op hun emotionele, sociale en academische ontwikkeling. Het begrijpen van deze aandoening, evenals de risicofactoren, symptomen en behandelingsopties, is van cruciaal belang voor ouders, opvoeders en de bredere gemeenschap.

In deze blogpost duiken we dieper in de wereld van depressie bij kinderen.

Oorzaken van een depressie bij kinderen

Er zijn verschillende risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van depressie bij kinderen kunnen vergroten:

 • Familiegeschiedenis: kinderen met een familiegeschiedenis van depressie hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van depressie. Dit kan te wijten zijn aan zowel genetische als omgevingsfactoren die in families kunnen voorkomen.
 • Traumatische gebeurtenissen: kinderen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt, zoals misbruik, verlies van een dierbare, verwaarlozing of andere vormen van trauma, kunnen een groter risico lopen op depressie.
 • Biologische factoren: er zijn aanwijzingen dat chemische onevenwichtigheden in de hersenen, zoals verstoringen in de werking van neurotransmitters, een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van depressie bij kinderen.
 • Omgevingsfactoren en stress: stressvolle omgevingen, zoals gezinsconflicten, echtscheiding, armoede, huiselijk geweld of academische druk, kunnen het risico op depressie bij kinderen verhogen.
 • Persoonlijkheidskenmerken: kinderen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken, zoals een laag zelfbeeld, perfectionisme, angstgevoeligheid of een neiging tot negatief denken, kunnen vatbaarder zijn voor depressie.

 

Hoe herken je een depressie bij kinderen?

Het herkennen van een depressie bij kinderen kan een uitdaging zijn. Zo kunnen kinderen moeite hebben met het uiten van hun gevoelens, zowel het ter sprake brengen als de manier waarop ze het in woorden kunnen beschrijven. Als ouder kun je ook snel denken dat de symptomen te maken hebben met de ontwikkeling of heb je een verandering in gedrag niet in de gaten.

Symptomen van kinderen met een depressie:

 • Plotselinge stemmingswisselingen, prikkelbaarheid of frequente huilbuien
 • Verlies van interesse in activiteiten die eerder geliefd waren
 • Terugval in schoolprestaties of moeite met concentreren
 • Terugtrekken uit sociale interacties, isolatie of vermijden van leeftijdsgenoten
 • Fysieke symptomen zoals vermoeidheid, futloosheid of veranderingen in slaappatronen
 • Gewichtsveranderingen, zoals een verlies van eetlust of juist overmatig eten
 • Gevoelens van waardeloosheid, schuldgevoelens of overmatige zelfkritiek
 • Gevoelens van hopeloosheid, pessimisme of gedachten over de dood of zelfbeschadiging.

Het is belangrijk op te merken dat deze symptomen gedurende meerdere weken aanwezig zijn en het dagelijkse functioneren van het kind moeten beïnvloeden voordat we kunnen spreken van een depressie. Het is altijd raadzaam om professionele hulp te zoeken voor een volledige evaluatie en ondersteuning.

 

Hoe kun je kinderen helpen bij een depressie?

Het ondersteunen van een kind met depressie vereist begrip en zorg. Moedig open communicatie aan en luister actief naar hun gevoelens. Zoek professionele hulp, zoals een kinderpsycholoog, die specifieke behandelplannen kan bieden. Ondersteuningsnetwerken zijn essentieel – betrek familie, vrienden en school om een ondersteunende omgeving te creëren. Moedig gezonde gewoonten aan, zoals lichaamsbeweging, goede voeding en voldoende slaap. Wees geduldig en begrijpend, want herstel kost tijd. Biedt liefde, steun en moedig positieve activiteiten aan. Samen kunnen we kinderen helpen hun weg naar herstel te vinden en hen laten zien dat ze er niet alleen voor staan.

 

De hulp die Plushome kan bieden

Bij Plushome wordt vanuit de jeugdwet begeleiding en behandeling aangeboden. In de behandeling en begeleiding wordt het kind centraal gezet en wordt er vooral ingestoken op het weer lekker in je vel komen te zitten. Er wordt individueel gekeken naar wat een kind nodig heeft en hierbij wordt een behandelplan opgesteld. Een behandeling start altijd met een stuk uitleg over wat een depressie is, maar ook over waarom de depressie juist bij dit kind ontwikkeld is en hoe dit samenhangt met alle omstandigheden. Vanuit daar wordt ingezet op de vermindering van de depressieve klachten en het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfbeeld. Dit door middel van gesprekstechnieken, (thuis) oefeningen en opdrachten samen met de behandelaar. Bij Plushome wordt er gekeken naar de kracht van het kind zelf en vanuit de positieve benadering gewerkt. Er kan ook begeleiding aan huis komen voor zowel ouders als het kind. Een opvoedondersteuner kan zo meerdere weken tips en ondersteuning bieden aan ouders, maar ook één op één gesprekken voeren met een kind. Zo kan een kind ook zijn of haar gevoelens kwijt en in vertrouwen het gesprek aan gaan over zijn/haar klachten.

Wil je meer weten wat Plushome te bieden heeft over depressie, kijk dan op de pagina ‘hulp bij depressie’.

 

 

Juni 2023