Arnhem & Nijmegen T. +31 (0)26 76 76 292 E. info@plushome.nl Rietgrachtstraat 121 6828 KC Arnhem
Utrecht T. +31 (0)30 72 10 872 E. info@utrecht.plushome.nl Europalaan 2 3526 KS Utrecht

Beroepsmatig omgaan met (zelf-) stigma

Hoe ga je om met een buurtbewoner van iemand die lijdt onder psychische problematiek? Hoe ga je om met iemand die steeds schreeuwend door de tuin loopt of heel veel spullen verzameld? Wat kan je doen om deze persoon het beste helpen en hoe zorg je ervoor dat je je zelf weer prettig voelt thuis?

Plushome heeft deelgenomen aan een online workshop voor mensen die beroepsmatig in aanraking komen met dit thema, georganiseerd door ‘Samen Sterk zonder Stigma’.

(Bron: www.samensterkzonderstigma.nl)

 

Ruim 4 op de 10 mensen hebben ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad. De drie hoofdgroepen: – stemmingsstoornissen, angststoornissen en middelenstoornissen – komen elk ongeveer even vaak voor: dit betekend dat 1 op de 5 mensen ooit in het leven een dergelijke stoornis heeft gehad.
(Bron: www.trimbos.nl)

 

Steeds meer mensen met een psychische aandoening verblijven niet in een instelling maar wonen zelfstandig (met begeleiding) thuis. Het kan zijn dat je deze mensen beroepsmatig tegenkomt.

Door hun aandoening vertonen deze mensen soms gedrag dat onveilig kan aanvoelen, waar je je zorgen over maakt en/of waar anderen overlast van ondervinden.
De zorgen die je soms kunt hebben, kunnen gaan over de persoon zelf, maar ook over je eigen veiligheid en/of die van andere wijkbewoners. De persoon lijkt niet meer te weten wat hij of zij doet, zegt dingen die je niet kunt plaatsen, praat in zichzelf of trekt zich terug in een eigen wereld.

 

Ook bij Plushome hebben veel van onze cliënten en ambulant begeleiders hiermee te maken.
De ambulant begeleiders van Plushome zijn hier erg alert op. Zij letten zowel op signalen waar de cliënt zelf mee komt t.o.v. zijn/haar buurt, als op signalen van buurtbewoners richting de cliënt. Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen zich fijn en veilig voelt in zijn/haar eigen wijk.

Bij negatieve signalen komt de begeleider direct in actie: door zoveel mogelijk het gesprek aan te gaan met de cliënt. Ook gaan de cliënt en de ambulant begeleider vaak samen in gesprek met de buurtbewoner(s). Indien noodzakelijk worden verdere stappen gezet zoals bijvoorbeeld het inschakelen van de wijkagent. Ook is het soms nodig om in gesprek te gaan over het intensiveren van de begeleiding- en/of behandeling van de cliënt.

Wil je graag meer weten over dit onderwerp?

Op de website van Samen Sterk zonder Stigma, kun je veel informatie, tips en tools lezen over hoe je hiermee om zou kunnen gaan. Verder staan er verhalen op deze website van ambassadeurs die uit eigen ervaring vertellen over hoe zij omgaan met (-zelf) stigma.

Kijk op : www.samensterkzonderstigma.nl