Arnhem & Nijmegen T. +31 (0)26 76 76 292 E. info@plushome.nl Rietgrachtstraat 121 6828 KC Arnhem
Utrecht T. +31 (0)30 72 10 872 E. info@utrecht.plushome.nl Europalaan 2 3526 KS Utrecht

Vacature

Teamfunctionaris (HR)

(incl. salarisadministratie)

 

Op ons kantoor in Arnhem zijn wij opzoek naar een teamfunctionaris voor 24-32 uur per week.

 

Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven. De kernwaarden waar we voor staan zijn onbevangen, verbonden, verantwoord en betrouwbaar. Wij bieden begeleiding aan jongeren en volwassen. Bij ons werken betrokken teamleden die vanuit hun eigen deskundigheid begeleiding bieden aan de doelgroep.

 

Als teamfunctionaris draag jij bij aan onze missie door het juist uitvoeren van de salarisadministratie en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van teambegeleiding- en beheer. Je informeert, ondersteunt en adviseert  het managementteam en de coördinatoren bij de uitvoering van delen van het team- en organisatiebeleid.

 


    
Wat jij gaat doen

Taken van een teamfunctionaris

 

Salarisadministratie

 • Je verzorgt de salarisadministratie met alles wat daarbij komt kijken. Je verzamelt en controleert gegevens, vraagt ontbrekende gegevens op en verwerkt gegevens in het online digitale salarissysteem van AFAS.
 • Je geeft aanwijzingen aan coördinatoren over registratie van gegevens ten behoeve van de salarisadministratie, codeert en verwerkt mutaties zoals bij externe betalingsverplichtingen en zorgt voor tijdige aanlevering van de benodigde salarisgegevens bij het externe salarisverwerkingsbureau. Bij afwijkingen zoek je contact op met betrokkenen en informeert het managementteam.
 • Je beantwoordt vragen en klachten van teamleden met betrekking tot de salarisadministratie zoals vragen ten aanzien van bijzondere inhoudingen, ORT-berekeningen en momenten van salarisuitbetalingen. Je verstrekt algemene informatie met betrekking tot cao- en personeelsregelingen en verwijst bij meer specifieke vragen door naar het managementteam.
 • Je verstrekt binnen richtlijnen vastgestelde informatie aan instanties zoals de belastingdienst, uitvoeringsorganen sociale zekerheid en pensioenfondsen;
 • Je analyseert gegevens, maakt periodiek overzichten zoals loonkosten per afdeling, maandelijkse teammutaties en ontvangen ziekengeld en zwangerschapsuitkeringen; Je beoordeelt vragen, beantwoordt deze of verwijst zo nodig door naar de betreffende functionaris of instantie.

 

Verrichten van werkzaamheden op het gebied van teambegeleiding en -beheer.

 • Je geeft advies bij verzuim- en re-integratiebegeleiding, draagt daarbij zorg voor een goede afstemming met coördinatoren en bedrijfsarts en ondersteunt bij het opstellen van re-integratieplannen.
 • Je informeert en beantwoordt vragen van teamleden inzake arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en daarop betrekking hebbende wet- en regelgeving.
 • Je geeft advies bij opleidingsvraagstukken en loopbaanplanning van teamleden.
  registreert en muteert gegevens van personeelsleden in het digitale e-hrm systeem van AFAS.
 • Je biedt informatie digitaal aan door het online publiceren van introductieprogramma’s, gedragscodes, interne mededelingen, organisatieschema’s en dergelijke.

 

Informeren, ondersteunen en adviseren van het management bij de uitvoering van delen van het team- en organisatiebeleid.

 • Je bewaakt mede de uitvoering van het vastgestelde team- en organisatiebeleid, signaleert afwijkingen en rapporteert deze aan het managementteam.
 • Je ziet toe op en bewaakt de juiste toepassing van de cao, arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten; informeert coördinatoren bij vraagstukken rondom in-, door- en uitstroom van personeel, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie en geeft desgevraagd advies; je bewaakt procedures bij de werving en selectie van nieuwe teamleden en verricht daarmee samenhangende activiteiten (zoals mediakeuze, advertentietekst, uitnodigingsbrieven en dergelijke).
 • Je voert (samen met de coördinatoren) arbeidsvoorwaarden- en exitgesprekken.
 • Je onderhoudt contacten met externe instanties zoals uitzendbureaus en bedrijfsverenigingen.
 • Je ondersteunt en adviseert coördinatoren bij een correcte uitvoering van de gemaakte afspraken op het gebied van teamzorg en arbeidsvoorwaarden, zoals bij het afsluiten en naleven van arbeidsovereenkomsten, bij werving en selectie, ontslag en honoreringsaspecten.
 • Je biedt ondersteuning bij de interpretatie van ken- en stuurgetallen ten behoeve van het management zoals ziekteverzuimgegevens en teamverloop.

 

Jouw persoonlijke skills

Dit vragen wij van jou

Als teamfunctionaris bij Plushome ben je ambitieus, innovatief en gefocust. Echter vinden wij het allerbelangrijkste dat je actief signaleert. Daarnaast zien we onderstaande terug in jouw profiel:

 • Je hebt een relevante afgeronde opleiding in de richting van HR op (minimaal) MBO 4 niveau.
 • Je beschikt over kennis van en ervaring binnen HR en salarisadministratie.
 • Je hebt kennis van relevante wetgeving en de cao GGZ  van aanverwante vakgebieden en betrekt deze kennis in het eigen handelen.
 • Je hebt cijfermatig inzicht én kunt goed met mensen omgaan.
 • Je bent scherp in het maken van analyses en neemt initiatief.
 • Ervaring en kennis van AFAS is een pré.
 • Je kan een positief VOG overhandigen bij start van het contract.

 

Wat bieden wij?
 • Salaris conform cao ggz schaal 50;
 • Na een jaar de mogelijkheid tot vaste aanstelling;
 • Een tof team zonder roddel en achterklap;
 • Gezellige borrels en bijeenkomsten voor verbinding;
 • Een veilige omgeving waar fouten maken mag;
 • Een open cultuur waar meedenken zeer gewenst is;
 • Opleiding en ontwikkeling in een innovatieve organisatie.

 

Zet de stap!

Solliciteren?

Heb je interesse en voldoe je aan alle gestelde eisen, reageer dan snel!
Graag ontvangen wij, via de sollicitaties@plushome.nl je CV met een daarbij een motivatiebrief.